اخبار همايش

اطلاعيه مهم

تعويق زمان برگزاري همايش اطلاعات بيشتر...


   

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

1

دکتر اصغر دادبه
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران

2

دکتر قاسم کاکايي
استاد دانشگاه شيراز

3

دکتر جعفر ياحقي استاد دانشگاه فردوسي مشهد

4

دکتر فتح الله مجتبايي
استاد دانشگاه تهران

5

دکتر نصرالله پورجوادي
استاد دانشگاتهران

6

حجه السلام حسن نقي زاده

دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

7

دکتر سيد مرتضي حسيني دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

8

دکتر قربان علمي دانشيار دانشگاه تهران

9

دکتر حسين حيدري استاديار دانشگاه کاشان

10

دکتر قدرت الله خياطيان

استاديار دانشگاه سمنان

11

دکتر محمد جواد شمس استاديار دانشگاه مذاهب اسلامي

12

دکتر داود چوگانيان

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

13

دکتر علي اشرف امامي

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

14

دکتر فياض قرايي

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

15

دکتر منصور معتمدي

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

16

دکتر مهدي حسن زاده

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

17

دکتر علي رحيم پور

استاديار پژوهشگاه سازمان گردشگري

18

دکتر سهراب عسکري

استاديار دانشگاه پيام نور اراک

17

دکتر ناصر رضايي

استاديار پژوهشگاه سازمان گردشگري


نظرسنجي

وب سايت همايش چگونه است

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 108
نظرات: 0  تعداد بازدید کنندگان :166757
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.