اخبار همايش

اطلاعيه مهم

تعويق زمان برگزاري همايش اطلاعات بيشتر...


   

دبيرخانه همايش با هدف آشنايي ميهمانان محترم اولين همايش عرفان شرق و توسعه گردشگري با جاذبه‌هاي علمي و فرهنگي شهرستان شاهرود، نسبت به‌ برنامه‌ريزي بازديدهايي اقدام خواهد نمود، كه به نحو مقتضي به اطلاع شركت‌كنندگان محترم در همايش خواهد رسيد.

http://icab2011.um.ac.ir/parameters/icab2011/themes/HGreentheme/images/clft_br.gif


نظرسنجي

وب سايت همايش چگونه است

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 108
نظرات: 0  تعداد بازدید کنندگان :166752
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.