اخبار همايش

اطلاعيه مهم

تعويق زمان برگزاري همايش اطلاعات بيشتر...


   

"باسمه تعالي"

عرفان پژوهان گرامي و فعالان محترم صنعت گردشگري؛ استان سمنان در کنار قابليت هاي کم نظير گردشگري از جمله آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي، زادگاه عرفاي بزرگ اسلامي است.

اين قابليت ما را بر آن داشت که در سايه اتکال به ايزد منان و بهره مندي از نظرات راهگشا و توصيه هاي بزرگان، برگزاري اولين همايش ملّي عرفان شرق و توسعۀ گردشگري را در خاستگاه عرفان شرق با همکاري دانشگاه فردوسي مشهد برنامه ريزي نماييم.
به يقين برگزاري اين همايش ملي، آثار و برکات بسياري را به جهت شناخت عرفاي نامي اين منطقه و رونق صنعت گردشگري در پي خواهد داشت.
بي صبرانه حضور ارجمند شما عزيزان را در شهرستان شاهرود، "قاره کوچک"، به انتظار نشسته ايم.

با سپاس

حميدرضا حسني

دبير اجرايي همايش

رايانامه: shahroud_miras@yahoo.com

نظرسنجي

وب سايت همايش چگونه است

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 108
نظرات: 0  تعداد بازدید کنندگان :166755
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.