اخبار همايش

اطلاعيه مهم

تعويق زمان برگزاري همايش اطلاعات بيشتر...


   

نتايج فعلي نظرسنجي


وب سايت همايش چگونه است

ضعيف45 %45 %45 % 45.37 % (49)
متوسط8 %8 %8 % 8.33 % (9)
خوب23 %23 %23 % 23.15 % (25)
عالي23 %23 %23 % 23.15 % (25)

:مجموع آراء 108
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ جايگاه رأي | ديگر نظرسنجي ها ]


"وب سايت همايش چگونه است" | ورود به سيستم/عضويت | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

نظرسنجي

وب سايت همايش چگونه است

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 108
نظرات: 0  تعداد بازدید کنندگان :166749
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.